MECHATRONICS ENGINEERING

Faculty of Engineering And Architecture

About the Department

Bölümümüz; alanında uzman, altyapısı güçlü ve idealist eğitim kadrosuyla çağdaş, ileri düzeyde, öngörüsü yüksek ve kaliteyi hedef alan bir eğitim sunmaktadır. Bu eğitim sürecinde temel hedef, ulusal ve uluslararası koşul ve ihtiyaçlara uyum sağlayabilen, ülke geleceğinde söz sahibi olabilecek gözlemci ve araştırmacı bireylerin yetiştirilmesidir. Bu amaçla bölümümüz gerek ulusal gerekse uluslararası paydaşlar ile sıkı bir işbirliği içinde bulunmaktadır.

Fields of Employment after Graduation

Mekatronik Mühendisliği mezunu öğrencilerin temel çalışma alanlarından biri çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki girişimlerdir. 2010 yılında yaklaşık 2,5 milyon KOBİ farklı alanlarda girişim faaliyetleri göstermiştir. KOBİ’ler toplam girişim sayısının %99,9’unu, istihdamın %77,8’ini, maaş ve ücretlerin %51,5’ini, cironun %64,8’ini, faktör maliyetiyle katma değerin %55,5’ini, maddi mallara ilişkin brüt yatırımın %41,1’ini oluşturmaktadır. Mekatronik sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin sahip olduğu gelişmiş mühendislik becerileri, imalatçı firmaların uluslararası pazarlarda rekabet şansını arttıran unsurlardır. Türk Mekatronik Sanayinde, hemen her türlü parça ve aksamın yüksek kalitede ve rekabet edebilir fiyatlarda üretimi yapılmaktadır. Üretim sürecinde yerli girdi oranı % 80–85 civarındadır. Mekatronik sanayinde üretilen başlıca ürün grupları: Büyük soğutucu cihazlar, Buzdolapları, Dondurucular, Gıda soğutma ve saklama cihazları, Çamaşır makineleri, Çamaşır kurutma makineleri, Bulaşık makineleri, Pişirme cihazları, Elektrikli ocaklar, Elektrikli saclar, Mikrodalga fırınlar, Elektrikli süpürgeler, Halı yıkama makineleri, Temizleme makineleri, Örgü, dokuma, dikiş makineleri ve diğer kumaş işleyici makineler, Ütü makineleri, Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki her türlü küçük ev aletleri, Ana bilgisayarlar (Mainframe), Mini bilgisayarlar, Yazıcı Birimleri, Kişisel bilgisayar ekipmanları, Tüketici ekipmanları, Aydınlatma ekipmanları, Elektrikli ve elektronik aletler, Oyuncaklar, eğlence ve spor ekipmanları, Tıbbî cihazlar, İzleme ve kontrol aletleri, Otomatlardır. Türkiye elektrikli ve elektronik donanım sanayii, yılda 9,5 milyar dolar değerinde üretim gerçekleştiriyor ve sektörde yaklaşık 2.000 işletme faaliyet gösteriyor. Elektrikli ve elektronik donanım sanayiinin ürün grupları arasında, tüketici ekipmanlarının ardından, sektörün toplam üretimindeki %16’lık payı ile telekomünikasyon ekipmanları geliyor. Büyük ölçüde ar-ge yatırımları sayesinde gelişen bu sektörde ön plana çıkan ürünlerin başında, telekomünikasyon kabloları geliyor. 2008 yılı verilerine göre, toplam ihracatı yaklaşık 6 milyar dolar olan elektrikli ve elektronik ekipman sanayiinin telekomünikasyon ekipmanı ihracatı 2,17 milyar dolar, tüketici ekipmanları ihracatı ise 2,15 milyar dolar değerinde. Sektörün en fazla ihracat yaptığı ülkelerin başında ise İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya gibi AB ülkeleri geliyor. Bu veriler mühendislik alanında hem mekatronik sistemlerin imalatı hem de tasarım ve geliştirme alanlarında kalifiye personel ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.

Double Major Programs

Double major programs that can be made from the Mechatronics Engineering are;

Vocational School Double major programs that can be made from the Mechatronics Engineering are;

Back to top of page