KÜTÜPHANE

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi

Kütüphanemiz üniversitemizde yapılan eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemeyi, kullanıcılarının gerek duyduğu bilgi kaynaklarını sağlamayı, sağlanan bilgi kaynaklarını kütüphanecilik standartlarına uygun düzenlemeyi ve kullanıcılarına en hızlı şekilde ihtiyaç duyduğu bilgi kaynaklarını sunmayı amaçlamaktadır.

Kütüphanemiz 4878 m2lik bir alana sahiptir. Öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladığımız kütüphane koleksiyonumuzda 30870 adet kitap ve 283 adet süreli yayın (gazete, dergi), çeşitli içeriklerde görsel işitsel yayınlar ve 7/24 dijital olarak ulaşılabilen sayısız bilgi kaynağı bulunmaktadır.

Kütüphanemiz uluslararası kütüphanecilik standartlarına uygun olarak işleyişini gerçekleştirmektedir. Yordam Kütüphane Otomasyon Programı kullanılan kütüphanede; kataloglama, ödünç işlemleri, rezerv, süreli yayın hizmetleri, kütüphaneler arası ödünç gibi hizmetler bu programda gerçekleşmektedir. Library of Congress Classification sistemine göre düzenlenen kaynaklar, açık raf sistemiyle kullanıcıların rahatlıkla tüm kaynaklara ulaşabilmelerini sağlamaktadır. Bunlar dışında Kütüphanemiz EKUAL (Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı) kapsamında sunulan 17 veri tabanına erişim sağlamaktadır. Bu hizmet Tübitak ULAKBİM tarafından EKUAL kapsamında üniversitelere sunulmaktadır ve ücretsiz bir şekilde verilere kampüs içerisinden veya kampüs dışından erişim sağlanmaktadır. Ayrıca kütüphanemiz de bulunan yayınlarımız HF RFID akıllı kütüphane sistemiyle, tekil ve otomatik olarak tanımlanmaktadır.

Üniversitemiz idari ve akademik kadrosu ile öğrenciler kütüphanemizin üyesi olarak, kütüphane yönetmeliği doğrultusunda sağlanan tüm hizmetlerden yararlanabilmektedir. Kütüphanemizden yararlanmak isteyen dış kullanıcılar, kütüphane yönetiminden gerekli izinleri alarak kütüphanemizde bulunan kaynaklardan yararlanabilir, araştırmalarını yapabilir.

Back to top of page