İŞLETME YÖNETİMİ (DOKTORA PROGRAMI)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Hakkında

İşletme Yönetimi doktora programının temel amacı iş yaşamının yerel, ulusal ve uluslararası düzeyleri için çağın gereklerine uygun işletmecilik, girişimcilik ve yöneticilik bilgi ve becerileriyle uzmanlık düzeyinde donatılmış insan kaynağı ve akademisyen adayları yetiştirmektir./p>

Program Müfredatı

İşletme Yönetimi Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. İşletme Yönetimi Doktora programı müfredat bilgisi için lütfen TIKLAYINIZ.

Back to top of page