İNTERNET VE AĞ TEKNOLOJİLERİ

Meslek Yüksekokulu

Bölüm Hakkında

Dünyada teknolojik gelişimler hızla artmakta bunun için yeni yazılımlara ihtiyaç olduğu kadar, teknolojiyi kullanmak, internet sistemi için gerekli donanımları kurmak ve güvenliğini sağlamak her geçen gün daha da önem kazanmaktadır.

Türkiye yeni teknolojileri hızla kullanıma alan ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkemizde E-sistem uygulamaların yaygınlaşması ile birlikte tüm sektörlerin ağ altyapılarının projelendirilmesi, projelerin uygulamaya dönüştürülmesi ve güvenliğinin sağlanması alanlarında internet ve ağ teknolojileri alanında eğitimli elemanlara gereksinim artmıştır.

Anılan program ülkemizin bölgesel ve küresel alanda rekabet gücünü artıracak ve ülkemiz insan gücü kaynağına önemli katkı sağlayacaktır. Mesleki eğitim, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasında anahtar rol oynamaktadır. Kaliteli mesleki eğitim almış çalışanlar, kaliteli ürün ve hizmet üretimine ve sektörün gelişimine katkı verecektir.

Program, internetin altyapı ve donanımını, bilişim teknolojisi ile ağ işletim sistemlerini, aktarma ve sunucu donanımlarının kurulumu ve yönetimi bilgisi ile mezunlarına yetkinlik kazandıracak müfredat ile yürütülecektir.

Çalışma Olanakları

Programımız mezunları başta Sanayi Kuruluşları olmak üzere Yazılım Firmaları, Bilgisayar Satıcısı ve Teknik Destek Firmaları, Bankalar, Sigorta Şirketleri, Ticari kuruluşlar, İnternet Servis Sağlayıcıları, İnternet Yayıncılık Şirketleri, Radyo, Televizyon, Araştırma Şirketleri, Ulaştırma gibi birçok alanlarda çalışan özel ve kamu kurumlarında çalışabilme imkanına sahip olacaktır.

Dersler Hakkında

İnternet ve ağ temelleri programı öğrencilerine; programlama temelleri, işletim sistemleri, bilgisayar donanımı, ofis yazılımları, JavaScript, Ağ teknolojilerine giriş, Grafik ve animasyon, Nesne tabaanlı programlama, Web tasarım temelleri, Veritabanı yönetim sistemleri, Web güvenliği, İnternet güvenliği dersleri verilmektedir.

Back to top of page