INDUSTRIAL DESIGN

Faculty of Art and Design

About the Department

Endüstriyel Tasarım Bölümü, uyguladığı eğitim programları ile ülkemizde ihtiyaç duyulan nitelikli endüstriyel ürünlerin tasarımcılarını yetiştirilmesini amaçlamaktadır.. Bu tasarım çalışmaları kapsamı içinde, üretim-tüketim-yatırım alanlarına ilişkin her türlü araç gereç, mobilya, otomotiv gibi çeşitli ürünlerin tasarımı yer almaktadır. Eğitim sürecinde öğrencilerimizin endüstri sektörüyle ilişkiler kurarak pratik bilgilerinin artırması ve endüstrinin gerçek ihtiyaçlarıyla tanışmaları sağlanmaktadır. Bölümün misyonu öğrencilerin bu günü yaşayarak gelecek için düşünen ve yarını biçimlendirmeye çalışan birer tasarımcı olarak yetişmeleridir. Endüstriyel Tasarım Bölümünün kapsamı, seri üretim ile üretimi gerçekleştirilebilecek her türlü ürünün kullanıcıların ihtiyaçları göz önüne alarak tasarımının yapılmasıdır.

Double Major Programs

Double major programs that can be made from the Industrial Design are;

Vocational School Double major programs that can be made from the Industrial Design are;

Back to top of page