HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Graduate School

About the Department

İnsan kaynakları, bir organizasyonun temel fonksiyonlarından biri olmakla birlikte temelde işletmenin üretim yapabilmesi ve ürün sunabilmesi için ihtiyaç duyduğu en temel kaynağı olan insanı temsil ettiğinden dolayı önemli bir planlama ve süreç yönetimi gerektirmekte olup, işletme açısından yönetiminin en kritik olduğu süreçleri kapsar. Dolayısıyla İnsan Kaynakları Uzmanlığı, hem birim yöneticisi hem de işletme açısından önemli ve interdisipliner bir eğitim gerektirmektedir. İnsan Kaynakları Yönetimi (Tezli / Tezsiz) Yüksek Lisans programı, İşletme Anabilim Dalı’na bağlı olarak kurulmuş olup; örnek olay incelemeleri ve saha çalışmalarıyla desteklenen uygulama tabanlı bir lisansüstü programıdır. Program dersleri, ulusal ve uluslararası literatür ve uygulama esaslarına dönük olarak planlanmış olup; personel seçimi ve yerleştirmesi, özlük ve iş kanunun uyumu, personel oryantasyonu ve entegrasyonu, ücret ve performans yönetimi, eğitim, gelişim ve kariyer yönetimi çalışmaları kapsamında düzenlenmiştir. Söz konusu programdaki eğitim; İşletme, Hukuk, Ekonomi, Eğitim ve Psikoloji disiplinlerinin bir araya getirilmesi yoluyla interdisipliner bir yapı göstermektedir. Tezli yüksek lisans programında öğrenci, tez danışmanı gözetiminde bilimsel araştırma yaparak tez yazmakta ve jüri önünde tezini savunmaktadır. Tezsiz yüksek lisans programında ise öğrenci, danışmanı gözetiminde dönem projesi hazırlamakta ve danışmanına sunmaktadır.

About the Courses

İnsan Kaynakları Yönetimi TEZLİ Yüksek Lisans Programı: İnsan Kaynakları Yönetimi tezli yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olabilmeleri için ilk iki yarıyılda toplam 21 kredilik 7 adet dersi başarıyla geçmeleri gerekir. Buna ilave olarak, program öğrencilerinin ikinci yarıyılda bir seminer dersi ile üçüncü ve dördüncü yarıyılda yüksek lisans tez çalışmasından başarılı olmaları gerekmektedir. Programı tamamlamak için minimum süre 4 yarıyıl, maksimum süre ise 6 yarıyıldır.

İnsan Kaynakları Yönetimi TEZSİZ Yüksek Lisans Programı: İnsan Kaynakları Yönetimi tezsiz yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olabilmeleri için toplam 30 kredilik 10 adet dersi başarıyla geçmeleri gerekir. Buna ilave olarak, öğrencilerin bir dönem projesi çalışmasından başarılı olmaları gerekmektedir. Programı tamamlamak için minimum süre 2 yarıyıl, maksimum süre ise 3 yarıyıldır.

Back to top of page