EXERCISE AND SPORT SCIENCES

School of Physical Education and Sports

Egzersiz ve Spor Bilimleri / Lisans

Bireylerin farklılıklarını dikkate alarak egzersiz programları hazırlayabilen, sağlıklı yaşam, fiziksel uygunluk, performans ve kondisyon özelliklerini geliştirmeye yönelik ölçme, değerlendirme ve analiz yapabilen, etik kurallar çerçevesinde her yaştaki bireyin sağlığını ve güvenliğini korumayı ilke edinmiş, sorgulayan ve bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen nitelikli egzersiz ve spor uzmanları yetiştirmektir. Yaşam boyu egzersiz ve spor anlayışını benimseyen, spor ve egzersiz faaliyetlerinin geniş kitlelere yayılmasını ilke edinmiş, performans ve kondisyon özelliklerinin geliştirilmesine destek sağlayan ve toplumun farklı kesimlerinin egzersiz ve sağlıkla ilgili gereksinimlerini karşılayabilecek donanıma sahip nitelikli uzmanlar yetiştirerek ülke sporuna katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Egzersiz ve spor bilimi bölümünden mezun olan öğrenciler, sağlıklı yaşam uzmanı olarak görev yapabilir. Pedagojik formasyon sertifikası alan öğrenciler M.E.B.’na bağlı okullarda beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak görev yapabilirler. Spor Bilimleri ile ilgili alanlarda yüksek lisans ve doktora eğitimi yapabilirler ve gerekli koşulları yerine getirmek şartıyla üniversitelerde akademik kadroda görev alabilirler. İlgili mevzuattaki şartların yerine getirilmesi kaydıyla bütün fakülte ve yüksekokullara Kurum-içi yatay geçiş yapabilirler. Ayrıca diğer kurumların benzer programlarına yatay geçiş imkân bulunmaktadır.

Kabul Koşulları

Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü özel yetenek sınavı ile öğrenci almaktadır. Adayların Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na girmeleri zorunludur. Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümünü tercih edecek olan öğrencilerin programa özel yetenek sınavi ile öğrenci alındığından, iyi bir fiziksel uygunluk düzeyi yanında, spor alan bilgisi derslerinin uygulamalarını gerçekleştirebilecek yeterli atletik yapı ve beceriye sahip olmaları gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü öğrencilerinin özel yetenek sınavı ve ilgili protokolleri sağladıktan sonra 4 yıllık öğrenimleri boyunca aldıkları derslerin AKTS toplamı 247’dir.Öğrenciler 30 kredilik iş başında mesleki uygulama dersi de dahil tüm dersleri başarı ile tamamlamak zorundadır.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi (ALES) sınavından geçerli not almaları koşuluyla bilim sınavından alınan notlarla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Double Major Programs

Double major programs that can be made from the Exercise and Sport Sciences are;

Vocational School Double major programs that can be made from the Exercise and Sport Sciences are;

Back to top of page