SPEECH AND LANGUAGE THERAPY

School of Health Sciences

About the Department

Dil ve Konuşma Terapisi anatomi, fizyoloji, nöroloji, çocuk hastalıkları, psikiyatri, kulak burun boğaz, genetik, fizik tedavi ve rehabilitasyon, odyoloji, fonoloji, psikodilbilim, nörodilbilim, psikoloji, kognitif nöropsikoloji ve özel eğitim bilimleri gibi pek çok bilim alanı ile birbirini bütünleyen disiplinlerarası ve çoklu-disiplinli bağımsız bir bilim alanıdır. Bölümden mezun olanlara Dil ve Konuşma Terapisti unvanı verilmektedir. Dil ve Konuşma Terapisti ilgili uzman hekim tarafından yönlendirilen hastaların daha iyi iletişim kurmalarına yardımcı olmak için her yaştan insandaki konuşma, dil ve iletişim sorunlarını değerlendirir ve tedavi eder. Yeme ve yutma güçlüğü olan kişileri desteklemek için kişiselleştirilmiş planları değerlendirir, tedavi eder ve geliştirirler.

Fields of Employment after Graduation

Son yıllarda dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarında tedavi sürecine bütünsel yaklaşmanın değerinin fark edilmesiyle, sağlık hedeflerine ulaşmak ve yaşam kalitesini arttırmak için özelleşmiş tedavileri sunan dil ve konuşma terapistleri sağlık sisteminin ayrılmaz parçaları olmuşlardır. Dil ve konuşma terapistleri; devlet ve üniversite hastanelerinde, özel hastanelerde, halk sağlığı merkezlerinde, işitme engelliler okullarında, okullarda, okul öncesi eğitim kurumlarında, özel kliniklerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, yaşlı bakım evlerinde ve rehberlik araştırma merkezlerinde istihdam olanağına sahiptir. İsterlerse kendilerine ait özel iş yeri açabilmektedirler. Akademisyen olmak isteyen Dil ve Konuşma Terapistleri lisansüstü eğitimlerine devam ederek üniversitelerde görev alabilmektedir.

About the Courses

Dil ve Konuşma Terapisi Lisans Programı, geniş ve kapsamlı müfredat programıyla öğrencilerin teorik bilgi, pratik beceri ve mesleki tutumları ile donanımlı birer dil ve konuşma terapisti mezunu olmalarını hedefleyen 4 yıllık lisans eğitim ve öğretim sunmaktadır. Dil ve Konuşma Terapisi programında; anatomi, insan fizyolojisi, dil ve konuşma terapistleri için farmakoloji bilgisi, temel fizik, ses fiziği, fonetik, çocukluk çağı dil bozuklukları gibi dersler verilmektedir. Bununla birlikte derslerle beraber lisans eğitimi boyunca sunulacak çeşitli seçmeli derslerle interdisipliner bir eğitim verilmesi de hedeflenmektedir. Bu bölümde okuyan öğrenciler dört yıl aldıkları eğitimin ardından stajlarını tamamlar ve iş hayatına adım atarlar.

Double Major Programs

Double major programs that can be made from the Speech and Language Therapy are;

Vocational School Double major programs that can be made from the Speech and Language Therapy are;

Back to top of page