NURSING

School of Health Sciences

About the Department

Hemşirelik mesleği birey, aile ve toplumu içine alan geniş bir hizmet alanına sahiptir. Amacımız her bir öğrencimizi bilimsel verileri tanıma, anlama, uygulama konusunda donanımlı hale getirmektir. Üniversitemizde geleceğin hemşireleri anatomi, fizyoloji, psikoloji ve sosyal bilimlerde eğitim alarak araştırma yapabilme ve sonuçları uygulamalarında kullanabilme becerilerini geliştirerek mezun olmaktadır. İnsanların bulunduğu her ortamda sağlıklı bir yaşam sürdürülebilmesi için hemşirelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple, çalışma alanları oldukça geniştir ve çeşitli branşlarda akademik kariyer fırsatları da vardır. Hemşirelik bölümü öğrencileri teorik ve uygulamalar dahil olmak üzere toplam 4 yıllık hemşirelik eğitimi alarak mezun olmaktadır.

Fields of Employment after Graduation

Toplumun sağlığını korumak, sağlık hedeflerine ulaşmak ve yaşam kalitesini arttırmak için hizmet sunan hemşireler sağlık sisteminin ayrılmaz parçaları olmuşlardır. Hemşireler; devlet ve üniversite hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, alkol ve madde bağımlılığı merkezlerinde, toplum ruh sağlığı merkezlerinde, iş yerlerinde, okullarda, cezaevlerinde, aile sağlığı merkezlerinde, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde, dispanserlerde, toplum sağlığı merkezlerinde, özel kliniklerde, yaşlı bakım evlerinde, engelli bakım merkezlerinde, huzurevlerinde, evde bakım merkezlerinde, tıp merkezlerinde, ağız ve diş sağlığı merkezlerinde ve diş hastanelerinde istihdam olanağına sahiptir. Akademisyen olmak isteyen hemşireler lisansüstü eğitimlerine devam ederek üniversitelerde çalışabilmektedir.

About the Courses

Hemşirelik Lisans Programı, geniş ve kapsamlı müfredat programıyla öğrencilerin teorik bilgi, pratik beceri ve mesleki tutumları ile donanımlı birer hemşire olmalarını hedefleyen 4 yıllık lisans eğitim ve öğretimi sunmaktadır.

Hemşirelik lisans programında; anatomi, fizyoloji, mikrobiyoloji, biyokimya, farmokoloji, epidemiyoloji, psikoloji, hasta eğitimi, beslenme, cerrrahi hastalıkları hemşireliği, iç hastalıkları hemşireliği, çocuk sağlığı hemşireliği, toplum sağlığı hemşireliği, geriatri hemşireliği, acil hemşireliği dersleri ve mesleki ders uygulamaları verilmektedir. Bununla birlikte derslerle beraber lisans eğitimi boyunca sunulacak çeşitli seçmeli derslerle interdisipliner bir eğitim verilmesi de hedeflenmektedir. Hemşirelik bölümünde okuyan öğrenciler 4 yıllık eğitimi boyunca ilke ve yöntemleri, temel kavram ve kuramları öğrenir. Bu bölümde okuyan öğrenciler dört yıl aldıkları eğitimin ardından stajlarını tamamlar ve iş hayatına adım atarlar.

Double Major Programs

Double major programs that can be made from the Nursing are;

Vocational School Double major programs that can be made from the Nursing  are;

Back to top of page