Ekonomi

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bölüm Hakkında

Ekonomik birimlerin davranışlarını, kurumların ve sistemlerin işleyişini ve kıt kaynakların etkin kullanımını inceleyen ve politikalar üretmeye dönük bir bilim dalıdır. Hızla değişen, küreselleşen ve rekabetin öneminin arttığı ülkemizde ve dünyamızda bu bilimin temel bilgileriyle yetişmiş insan gücünün inceleme ve görev alanı da artmaktadır.

Çalışma Alanları

Kamu ve özel sektörde; üst düzeyde yönetici, finans sektöründe; uzman, müfettiş, danışman ve denetçi, Sayıştay ve hesap uzmanlığı sektöründe; yönetici, planlayıcı, pazarlayıcı ve halkla ilişkiler alanlarında çalışabilirler. Maliyet ve fiyat analizleri yapmak, iş piyasasındaki değişimleri incelemek, pazarlama yöntemlerini belirlemek, verimlilik, mal ve hizmet üretimi ve bu alanlarda karşılaşılan tüm iktisadi sorunların çözümünü yapmak görevleri arasındadır. Büro ortamında işletmeci, maliyeci, sosyolog, hukukçu, endüstri mühendisliği, istatistikçi, turizm ve otel işletmecileri ve üretim katkısı olan tüm meslek sahipleriyle beraber çalışabilirler.

Dersler Hakkında

İktisadi gelişme ve uluslararası iktisat, iktisat teorisi ve iktisat politikası anabilim dalarında eğitim verilir. Matematik, sosyoloji, iktisadi sistemler, uluslararası iktisat politikası, muhasebe, kalkınma iktisadı, üretim yönetimi, sayısal yöntemler, kamu ekonomisi, yatırım ekonomisi, ekonometri gibi dersler okutulur.

ÇAP Yapılabilecek Anadal Programları

Ekonomi anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Finans ve Bankacılık anadal programından Meslek Yüksekokulu Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Back to top of page