Diş Hekimliği Fakültesi

Bölüm Hakkında

Fakültede öğrencilerimiz temel ve klinik diş hekimliği bilgilerini kapsayan 5 yıllık bir eğitimi tamamlayarak mezun olurlar. Fakültenin amacı üstün nitelikli etik kurallara bağlı kalarak toplumun ağız-diş sağlığının korunmasında ve tedavisinde gerekli tüm faaliyetleri en üst düzeyde yürütecek bilgi ve beceriye sahip diş hekimleri yetiştirmektir. Bu program diş hekimliği alanındaki tüm pratik ve teorik konuları kapsayarak, mezunlarına teknik beceri ve yetkinlikleri kazandırmayı amaçlamaktadır. Mezunlarımız, dişler ve çevre dokuların hastalıklarının ve gelişimsel bozukluklarının teşhis ve tedavisi konusunda gerekli donanıma sahip olmaktadırlar. Öğretim programındaki dersler teorik, pratik ve klinik uygulama şeklinde yarıyıllık olarak verilmektedir. Eğitim dili Türkçe’dir. Programın birinci ve ikinci yıllarındaki dersler, öğrenciye temel tıp ve diş hekimliği alanları ile ilgili bilgileri verirken, üç, dört ve beşinci yıldaki dersler, diş hekimliği mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yöneliktir, dört ve beşinci sınıflar klinik staj yıllarıdır. Uygulanan staj sistemi multidisipliner olarak geliştirilmiştir. Bu sistemle mezun olan öğrencilerimiz, hastalarımızın tedavilerinin ilk aşamasından son aşamasına kadar aktif rol alarak diş hekimliği için gerekli tecrübesine sahip olarak mezun olma şansına erişmektedirler.

Çalışma Alanları

Toplumun sağlığını korumak, sağlık hedeflerine ulaşmak ve yaşam kalitesini arttırmak için çalışan diş hekimleri sağlık sisteminin ayrılmaz parçalarıdır. Ağız ve diş sağlığı problemlerinde tanı koyarak tedavi uygulamaktadırlar. Diş hekimleri; devlet ve üniversite hastanelerinde, özel hastanelerde, diş protez laboratuvarlarında, özel kliniklerde, ağız ve diş sağlığı merkezlerinde ve diş hastanelerinde istihdam olanağına sahiptir. Ayrıca kendi muayenehanelerini açarak da çalışabilirler. Akademisyen olmak isteyen diş hekimleri mezuniyet sonrası eğitimlerine devam ederek üniversitelerde çalışabilmektedir.

Dersler Hakkında

Diş Hekimliği Lisans Programı, geniş ve kapsamlı müfredat programıyla öğrencilerin teorik bilgi, pratik beceri ve mesleki tutumları ile donanımlı birer diş hekimi olmalarını hedefleyen lisans eğitim ve öğretimi sunmaktadır. Diş Hekimliği programı temel tıp eğitiminin yanı sıra ağız ve çevre dokularını ilgilendiren hastalıkların teşhisi ve tedavisi ile ilgili konuları kapsamaktadır. Diş Hekimliği eğitiminde etik kurallara uyan, güncel bilimsel gelişmeleri takip eden ve topluma hizmeti görev olarak benimseyen değerlere sahip bireylerin yetiştirilmesi ön planda tutulmaktadır.

Mesleki eğitimin ilk iki yılında öğrenciler temel tıp ve diş hekimliği derslerinin yanı sıra mesleki becerilerini geliştirici klinik öncesi meslek derslerini alırlar. Öğrencilerin daha fazla pratik yaparak mezun olabilmeleri için daha önceden 2 yıl olan klinik çalışmaları 3 yıla çıkartılmıştır. 3. sınıftan itibaren kliniğe giren öğrenciler, pratik tecrübenin çok önem taşıdığı diş hekimliğinde eskisinden daha fazla klinik uygulama imkanına kavuşmuşlardır. 4. ve 5. sınıflar klinik uygulamaların ağırlıklı olarak verildiği, bunun yanında diş hekimliği meslek dersleri ve tıp derslerinin alındığı sınıflardır.

Diş hekimliği lisans programında; Diş Anatomisi ve Fizyolojisi,    Diş Hekimliği Tarihi, Protetik Diş Tedavisi I, Restoratif Diş Tedavisi I, Endodonti I,      Baş Boyun Anatomisi, Anatomi II, Dental Anestezi, Farmakoloji, Patoloji, Protetik Diş Tedavisi II, Restoratif Diş Tedavisi II, Endodonti II, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi I, Periodontoloji I, Ortodonti I, Pedodonti I, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi I, Oklüzyon ve Temporamandibuler Eklem, Protetik Diş Tedavisi III, Restoratif Diş Tedavisi III, Koruyucu Diş Hekimliği Ağız Hastalıkları, Dahiliye, Ortodonti II Ağız Diş ve Çene Cerrahisi II, Periodontoloji II, Kulak Burun Boğaz, Psikoloji, Nöroloji, Dermatoloji, Göz, Genel Cerrahi, İlk yardım ve Acil Yardım, Adli Tıp, İmpilantoloji, Toplum Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Hekimliğinde Etik ve Deantoloji dersleri verilmektedir.

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi, Periodontoloji, Protetik Diş Tedavisi, Restoratif Diş Tedavisi, Endodonti, Ağız Diş ve Çene Cerrrahisi II, Çene Yüz Cerrahisi ve Protezi stajları yaptırılmaktadır.

Bununla birlikte derslerle beraber lisans eğitimi boyunca sunulacak çeşitli seçmeli derslerle interdisipliner bir eğitim verilmesi de hedeflenmektedir. Bu bölümde okuyan öğrenciler beş yıl aldıkları eğitimin zorunlu stajlarını tamamlar. Eğitim planındaki klinik staj uygulamaları dahil tüm dersleri başarı ile tamamlayan mezunlara Diş Hekimi ünvanı verilir.

KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ

  • Ağız Diş ve Çene Cerrahisi
  • Ağız Diş ve Çene Radyolojisi
  • Çocuk Diş Hekimliği
  • Endodonti
  • Ortodonti
  • Pedodonti
  • Periodontoloji
  • Protetik Diş Tedavisi
  • Restoratif Diş Tedavisi
Back to top of page