CIVIL ENGINEERING

Faculty of Engineering And Architecture

About the Department

İnşaat Mühendisliği Bölümü, inşaat mühendisliği ile ilgili temel bilgileri kapsayan yapı, hidrolik, ulaştırma ve geoteknik gibi alanlardaki bilgilere yer veren bir programa sahiptir. Öğrencilerin yaratıcılığını geliştirmeyi, araştırma, tasarım, planlama ve uygulama becerisi kazandırmayı ilke edinir. İçinde yaşadıkları topluma bilimsel düşünce üretebilen, kendisini geliştirebilen, analiz ve sentez yapabilen, araştırmacı, sosyal yönden gelişmiş, mesleğine ve topluma karşı ahlaki, etik, yasal ve profesyonel sorumluluklarını bilen mezunlar yetiştirmek öncelikli amaçtır. Mezunlarımızın eğitim sürecinde sahip oldukları bilgiyi meslek hayatında doğru kullanabilmeleri ve yeniliklere uyum sağlayabilmeleri amaçlanmaktadır

Fields of Employment after Graduation

İnşaat Mühendisliği; çalışma alanı en geniş olan mühendislik dallarından biridir. Hemem hemen bütün kamu-özel kurum ve kuruluşlarda inşaat mühendisleri görev yapmaktadır. Diğer taraftan İnşaat Mühendisliği, özel çalışma imkanı en fazla olan meslek dallarından bir tanesidir. diğer bir ifade ile mezunlar kendi işyerlerini açabilirler, müteahhitlik yapabilirler. Özellikle son yıllarda Türk inşaat firmaları uluslararası projelerde de önemli pay sahibi olmuşlardır. Bu bakımdan inşaat mühendislerinin yurt dışında da oldukça geniş çalışma imkanı bulunmaktadır. İnşaat mühendisliği çalışmalarının bir bölümü de büro çalışmalarından oluşmaktadır. Diğer bölümü ise yapı yerinde gerçekleşecek olan şantiye çalışmalarından oluşmaktadır. Ülkemizde inşaat sektörüne yapılan yatırımların artması ve yurt dışında da inşaat işleri alınması nedeniyle sektörde uzman mühendislere ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle İnşaat Mühendisleri Odası, Avrupa İnşaat Mühendisleri Konseyine üye olmuştur.

About the Courses

İnşaat Mühendisliği bölümü, çalışma hayatının her kademesinde kullanılabilecek bilgilerin yer aldığı derslerle oluşturulmuştur. Öğrencilerimiz ilk yıl matematik, fizik, kimya, teknik resim ve bilgisayar programlama dersleri alırlar. Bu derslerden sonra, mekanik, yapı, akışkanlar mekaniği, hidrolik mühendisliği, hidroloji ve altyapı mühendisliği, geoteknik, ölçme bilgisi, ulaşım mühendisliği, inşaat yapı malzemeleri, çelik yapılar, şantiye yönetimi konuları yer alır. Bu derslerin yanında, kendilerini ilgi alanları doğrultusunda geliştirebilecekleri ileri seviye seçmeli dersler de öğrencilerimize sunulmaktadır. Tüm bu derslerin yanı sıra İngilizce konuşma ve yazma becerilerinin gelişmesini sağlayan İngilizce dersleri de müfredata ekleyerek öğrencilerimiz geleceğe hazırlanmaktadır.

Double Major Programs

Double major programs that can be made from the Civil Engineering are;

Vocational School Double major programs that can be made from the Civil Engineering are;

Back to top of page