AIRCRAFT MAINTENANCE AND REPAIR

School of Civil Aviation

About the Department

Havacılıkta uçağın tüm yapısal elemanları yaşamsal değerdedir. Bir bütün olarak uçağın sahip olduğu gövdesi ve özellikle de motorunun parçalarıyla birlikte bakımının güncel verilere ve evrensel standartlara dayanılarak hassas bir şekilde yapılması zorunludur. Bu hassasiyet uçuşun diğer organların da benzer sorumlulukları paylaşarak emniyetle gerçekleştirilmesinde hayati bir rol oynar. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Gövde ve Motor Bölümü ise mezunlarının alana çıktıklarında bu sorumluluğu, belirlenen düzeylerde gerçekleştirebilecekleri bilgi ve becerilerle donatılmasını amaçlar. Havacılık sektörü ve buna ilişkin olarak uçak gövde ve motor teknolojisi, saha çalışanlarından evrensel standartlarda başarı beklediğinden havacılık dili olarak İngilizce tüm eğitim sistemi içinde de önemli bir yer almaktadır. Bu anlayışla İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu tüm bölümlerinde olduğu gibi Uçak gövde ve motor bölümünde de yoğun İngilizce programlarıyla bu gereksinmeyi karşılamak amacındadır. Sonuç olarak Uçak Gövde ve Motor Bölümü bir yandan teknoloji diğer yandan da İngilizce eğitimleriyle ulusal ve uluslararası havacılık otoritelerinin beklentilerini karşılayacak uçak teknisyeni adayları yetiştirmektedir. Bölüm Üniversiteler arası Merkezi sınav birinci aşama ile kontenjanları ölçüsünde öğrenci almaktadır.

Fields of Employment after Graduation

Mezun öğrencilerimiz; ulusal ve uluslararası uçak bakım onarım yenileme ile uçak komponent elektrik-elektronik hizmeti veren kuruluşlarda, havacılıkla ilgili teknik kuruluşlarda istihdam edilmektedir. İstihdam özel sektörde olduğu gibi kamuda da mümkün olmaktadır.

About the Courses

Bölüm; dört yıllık eğitim programlarını sahaya ait teknik dersler ve uygulamaların yansıra diğer ilgili alanlardan da sağladığı değişik seçmeli ders ve konularla zenginleştirmiştir. Yoğun İngilizce ile de teknik niteliğin arttırılmasına çalışılmıştır. Bu çerçevede Uçak bakım terminolojisi, termodinamik, temel elektrik, gaz türbinli motor teorisi, uçak donanım ve uygulamaları, uçak elektrik sistemleri ve uçuş kontrolleri vb dersler verilmektedir. Program ayrıntısı Bölüm müfredatında olduğu gibidir.

Double Major Programs

Double major programs that can be made from the Aircraft Maintenance and Repair are;

Vocational School Double major programs that can be made from the Aircraft Maintenance and Repair are;

Back to top of page