AIR TRAFFIC CONTROL

School of Civil Aviation

About the Department

Hava Trafik Kontrolunün amacı; Tüm hava araçlarının kalkış iniş ve seyir halinde iken uçuş emniyetini sağlamak ve sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Sorumluluk sahası ve gerektiğinde etkili olduğu sahada bu amacın kapsamına; (a) hava sahalarında uçan uçakların uçuş emniyetinin sağlanması, (b) hava trafik akışının düzenlenmesi ve (c) tam uçuş güvenliğinin sağlanmasıdır. Hava Trafik Kontrol Bölümü ulusal ve uluslararası standartlara uygun hava trafik kontrolörü adaylarına lisans düzeyinde eğitim verir. Öğretim süreci büyük ölçüde hava trafik kontrolörlüğü için gerekli olan temel altyapı dersleri, teorik dersler ve bu teorik derslerin hava trafik kontrol simülatörlerinde uygulamasından oluşmaktadır. Verilen eğitim aynı zamanda hava trafik gecikmeleri, kapasite problemleri, uçak yörünge tahmini-çarpışmaların önlenmesi gibi trafik sistemi problemlerinin çözümlenebilmesi için gerekli bilimsel altyapıyı da sağlamaktadır. Programda öğrencilere günümüz teknolojilerinden yararlanılarak havacılığın temel bilgilerini, hava trafik kontrol yöntemlerini öğretmek, deneysel ve teorik olarak takım çalışması yaparak araştırma ve ani karar verme yetenekleri kazandırmak amaçlanmaktadır. Bu amaçla simülatör uygulamaları ile deneyim kazandırılmakta ve gerçeğe yakın ortamlarda eğitimler pekiştirilmektedir. Tüm bu uygulama eğitimlerinin yanı sıra gerçek ortamda uygulamalar ise staj sürecinde yapılmaktadır. Bu çerçevede eğitimlerin EUROCONTROL ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Standartlarına uygun ve onaylanmış olarak yapılabilmesi Hava Trafik Kontrolörü eğitimleri için olmazsa olmazdır. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi bu amaçla Radar yol, yaklaşma ve meydan kontrol simülatörü tedariği için Tübitak yetkilileri ile çalışmakta böylece eğitim programlarının onaylanması sürecini de başlatmış durumdadır.

About the Courses

Bölüm; dört yıllık eğitim programlarını sahaya ait temel dersler ve uygulamaların yansıra diğer ilgili alanlardan da sağladığı değişik seçmeli ders ve konularla zenginleştirmiştir. Yoğun İngilizce ile de teknik niteliğin arttırılmasına çalışılmıştır. Bu çerçevede, hava trafik kontrolörlüğü için gerekli olan temel dersler ve uygulamalar yanı sıra, havalimanlarında görülen güncel problemleri çözme yeteneğini geliştirmek, hava trafik gecikmeleri, kapasite problemleri, uçak çarpışmalarının önlenmesi gibi konular üzerinde durulmaktadır. Program ayrıntısı Bölüm müfredatında olduğu gibidir.

Double Major Programs

Double major programs that can be made from the Air Traffic Control are;

Vocational School Double major programs that can be made from the Air Traffic Control are;

Back to top of page