İstanbul, 24-26 Mayıs 2024 – 5. Uluslararası Atletik Performans ve Sporda Sağlık Kongresi, üç gün süren etkinliklerin ardından başarıyla tamamlandı. Kongrede, spor bilimi alanında en güncel araştırmalar, yenilikçi metodolojiler ve uygulamalar paylaşıldı.

Kongrenin ana teması, teori ve pratik ile bilim ve teknik arasındaki köprüyü işlemektir. Bu tema çerçevesinde düzenlenen çalıştaylar, alanlarında önde gelen bilim insanları tarafından yönetildi. Çalıştaylara katılanlar, etkinlik sonunda uluslararası alanda kabul gören sertifikalar aldı.

Etkinlik, Dr. Jeremy Moody’nin “Takım Sporlarında Multidisipliner Yaklaşım” konulu açılış konuşmasıyla başladı. Bu konuşma, spor bilimlerinde multidisipliner yaklaşımların önemini vurguladı ve katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Devamında, Doç. Dr. Umut Başoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen Dr. Nebojsa Cokorilo’nun “Stabilitenin Anahtarı: Core Kas Fonksiyonunun Sırlarını Çözmek” sunumu da büyük beğeni topladı.

Kongre boyunca düzenlenen oturumlar, sunumlar ve atölye çalışmaları sayesinde katılımcılar, spor bilimleri alanındaki en son gelişmeleri takip etme ve uygulamalı bilgileri öğrenme fırsatı buldular.

Kongrede ele alınan başlıca konu başlıkları, sportif performansın tüm yönlerini kapsayan geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Bu başlıklar arasında teknolojinin atletik performans üzerindeki etkileri, beslenme optimizasyonu, genetik yapıların rolü ve yaralanma yönetim süreçleri gibi kritik konular bulunmaktadır. Egzersiz ve sağlık, psikolojik faktörler ve engellilerde beden eğitimi ve spor gibi konular da detaylı olarak tartışılmıştır. Toplantılar boyunca katılımcılar, teori ve pratik arasındaki köprüyü güçlendirmek amacıyla multidisipliner yaklaşımları ve en son araştırma bulgularını paylaşmışlardır.

Kongreye, tanınmış bilim insanları, başarılı akademisyenler, saha pratisyenleri ve spor performansı ve spor hekimliği uzmanları katıldı. Etkinlikte, yeni yöntemler, uygulamalar ve ekipman çeşitliliği tanıtıldı. Akademisyenler ve profesyoneller arasında değerli bilgi ve deneyim paylaşımları yapıldı.

Bu kongre, spor bilimi ve atletik performans alanında yeni yaklaşımların ve iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sağladı. Katılımcılar, spor bilimi alanındaki en son gelişmeleri takip ederek, bilgilerini güncelleme ve yeni uygulamaları öğrenme fırsatı buldular. Kongre, gelecekteki etkinlikler için de ilham kaynağı oldu.

Kongrede, emeği geçen; Marmara Üniversitesi, NASM,FİTPODZ , Spordershanesi ,SINTECH,

SPORGÖNÜLLÜLERİ ,Probody, Athletıc House Academy Başarı ödüllerinin de takdim edildiği etkinlik, akademisyenler ve profesyoneller arasında güçlü bağların kurulmasına vesile oldu.