Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Bölüm Hakkında

21.Yüzyıla damgasını vuran temel özellik küreselleşme, küreselleşmenin öne çıkan iki temel niteliği ise belirsizlik ve bütünleşiklik (entegrasyon)’tir. 21.Yüzyılın gençleri, yakın ve uzak gelecekleri için belirsizlikler içinde karar verebilen ve bütünleşik olaylar karşısında ilişkisel yorumlar yapabilen gençlerdir. Gençler, geleceğin güçlüklerini ve sorunlarını da ancak bu nitelikleriyle aşarak başarılı olabileceklerdir. Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün amacı; bu nitelikteki gençleri yaşama hazırlamak, onları bu engelleri karşılayabilecekleri kalıcı niteliklerle donatacak eğitimi vermek, 21. Yüzyılın istediği niteliklerdeki gençleri yetiştirmektir.

Çalışma Alanları

Uluslararası İlişkiler mezunu gençlerin çalışma alanlarını iki evrende belirtebiliriz: Ulusal ve Küresel. Dolayısıyla mezunlarımız için hem ülkemizde hem de dünyanın herhangi bir ülkesinde çalışma olanağı mümkündür. Bunu sağlayan da “Neden Nişantaşı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü” paragrafında belirtilen açıklamalardır. Ayrıca hem kamu hem de özel sektörde iş olanakları da herhangi bir branştan daha fazla şansa sahiptir. Bunun nedeni ise özellikle iş sahiplerinin dil bilen ve küresel bir vizyona sahip gençleri tercih etmeleridir. Bu nitelik ve eğitim sürecinde elde edilen altyapı herhangi bir küresel alanda başarılı olmak için yeterli görülmektedir. Kısaca mezunlarımız bakanlıklarda uzman kadrolarında istihdam edilebilecekleri gibi, uluslararası dışsatım ve dışalım şirketlerinde, özel şirketler, bankalar ve medya sektörü ve çok geniş bir yelpazede de iş olanaklarına sahiptirler.

Dersler Hakkında

Uluslararası İlişkiler Bölümü, mezunlarının sahip olmaları gereken entelektüel bakış açısını kazanmalarına olanak sağlayacak geniş bir ders yelpazesine sahiptir. Bu program Üniversitenin kendisine özgü olarak geliştirmiş olduğu “kritik yol” modeline göre oluşturulmuştur. Başarıyı garanti eden yöntem de böylece sağlanmıştır. Bu çerçevede temel uluslararası ilişkiler, hukuk ve iktisat derslerinin yanı sıra tarihsel donanım kazanmalarını sağlayacak Uluslararası İlişkiler Tarihi ve toplumsal olaylara farklı bakış açıları geliştirebilmelerine olanak verecek temel Sosyoloji ve Türkiye Toplumsal Yapısı konularında dersler verilmektedir. Bölümün amacı ve öğrencilerin ilgi alanları doğrultusunda bölge çalışmalarını destekleyecek bir arka plan yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda öğrencilere Entegrasyon Teorisi, Avrupa Birliği ve Türkiye, Rusya ve Kafkas Ülkeleri, Türk-Amerikan İlişkileri, Çin Halk Cumhuriyeti, Latin Amerika, Afrika Ülkeleri ve Hindistan gibi bölgeler üzerine yoğunlaşmış ders seçenekleri sunulmaktadır. Araştırma Yöntemleri, UAİ Bölümü için Özel Araştırma Teknikleri ve bunun devamı niteliğinde Bitirme Projesi özgün derslerimizden bazılarıdır.

ÇAP Yapılabilecek Anadal Programları

Uluslararası İlişkiler anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Uluslararası İlişkiler anadal programından Meslek Yüksekokulu Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;


Kontenjan Ve Puan Tablosu