Turizm Rehberliği

Mesleki Rehberlik Uzmanı

Yetkili Telefon/Whatsapp Instagram Mail Fakülte/Bölüm/Program
Kaan Kıvanç 0530 100 60 49 Instagram Profili [email protected]

Turizm Rehberliği Bölümü

Bölüm Hakkında

“Türkiye Turizm Stratejisi 2023” eylem planı doğrultusunda ülkemizde son yıllarda turizm yatırımları hız kazanmış; gelen turist sayısı artmış ve nitelikli turist rehberi ihtiyacı belirgin hale gelmiştir. Ayrıca, 2012 yılında yürürlüğe giren Turist Rehberliği Kanunu ile turist rehberliği mesleğinin standartları tanımlanarak, turist rehberliği gözde bir meslek haline getirilmiştir. Nişantaşı Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümü, ülkemizin sahip olduğu tarihi ve doğal varlıkları, kültürel değerlerimizi yerli ve yabancı ziyaretçilere gönüllü birer kültür ve tanıtım elçileri olarak, en iyi şekilde aktarabilecek mezunları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Dolayısıyla üniversitemiz, mezunlarımızın kültür ve turizm politikaları doğrultusunda mesleklerinin gerektirdiği yeterlilik ve donanıma sahip olabilmeleri için, sorgulayan, yorumlayan bir eğitim öğretim sürecini değerli öğrencilerimize sunmaktadır. Bu bölümde okumak isteyen öğrencilerin de, yabancı dil ve iletişim yeteneğine sahip, dinamik, seyahat engeli bulunmayan, lider ruhlu, çözüm odaklı, saygı, hoşgörü, nezaket ve etik değerlere sahip olmaları beklenir.

Çalışma Alanları

Turizm rehberliğinden mezun öğrenciler, ülkesel turist rehberi olarak Türkiye’nin her bölgesinde bağımlı ya da bağımsız olarak çalışabilirler. Seyahat acentalarının tüm bölümlerinde işgören ve yönetici konumunda görev alabilirler. Kültür ve Turizm Bakanlığı kadrolarında, turizm bürolarında ve ya müzelerde çalışabilirler. Havaalanlarında yer hizmetlisi ya da havayollarında operasyon ve bilet satış bölümlerinde görev alabildikleri gibi kendi alanları ile ilgili işyeri de açabilirler.

Dersler Hakkında

Nişantaşı Üniversitesi yürüttüğü 4 yıllık Turizm Rehberliği Eğitim Programı ile yoğun İngilizce ve ikinci yabancı dil desteğinin yanı sıra zorunlu ve seçimlik mesleki dersler ile öğrencilerinin Turizm rehberliği mesleğine özgü kavram ve ilkeleri kavrayıp, uygulama pratiğinin gelişmesine olanak sağlar. Türkiye ve dünyadaki turizm faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmasına, ulusal ve uluslararası turizm rehberliği standartlarını öğrenmesine ve turizm rehberliği ile ilgili tur uygulamaları sırasında iletişim kuracağı seyahat acentaları, tur operatörleri, turizm işletmeleri, ulaştırma işletmeleri, gastronomi, rekreasyon bölümleri gibi bire bir iletişim kurması gereken kurum ve kuruluşları tanıma ve iletişim kurma becerisi kazanmasına yardımcı olur. Türkiye ve dünya coğrafyasındaki, turizm destinasyonları, kültürler, müzeler, sanat eserleri, doğal ve tematik çekicilikleri tanıyıp yorumlayabilmesine, Turizm rehberliği ile ilgili Türkiye ve dünyadaki mevzuat, standart ve temel değerler konusunda bilinçlenip ve bu değerlere göre mesleğini yürütmesi gerektiği konusunda motive olmasına, turist psikolojisi, turist algıları, turist sadakati ile ilgili kavramları öğrenerek, turist motivasyonu ve memnuniyeti doğrultusunda da mesleğe hazır hale gelme olanaklarını sunmaktadır.

ÇAP Yapılabilecek Anadal Programları

Turizm Rehberliği anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Turizm Rehberliği anadal programından Meslek Yüksekokulu Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;


Kontenjan Ve Puan Tablosu