Psikoloji (Türkçe/İngilizce)

Bölüm Hakkında

Psikoloji, insan davranışlarını, duygularını, zihinsel ve gelişimsel süreçlerini bilimsel yöntemlere dayanarak açıklayan bir bilim dalıdır. Bölümümüz bu bilimin gelişimine hizmet edecek şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Psikoloji temel bilimden uygulamalı bilime kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. Psikoloji farklı anabilim dallarından oluşmaktadır. Bölümümüz temel ilkeler doğrultusunda psikoloji bilimine ilişkin kavramsal bir çatı oluşturabilmek için, psikolojinin temel uzmanlık alanlarına geniş bir bakış açısı geliştirecek şekilde bir eğitim amaçlamaktadır. Ayrıca, araştırma yöntemleri temel bilgilerinin yanı sıra, bilimsel bakış açısını zenginleştirecek, mesleki etik ve değerler ile donatılmış bir öğretim öngörmektedir. Psikoloji bölümünden mezun olan öğrenciler, psikolog ünvanı alarak uygulamada ve akademide yaygın iş imkanı bulabilmektedirler.

Çalışma Alanları

Bölümümüz mezunları; sivil toplum kuruluşları, hastaneler, okullar, mahkeme ve cezaevlerinde, şirketlerde çalışma imkanı bulabilmektedirler.

Dersler Hakkında

Müfredatımızda yer alan dersler; psikolojinin bir disiplin olarak konumlanmasını, tarihsel gelişimini, disiplinin kendi içindeki kuramsal çelişkilerini içermektedir. İlgili alanların diğer bilimsel alanlarla olan bağlantılarını kurmayı, uzmanlık eğitimine temel oluşturan uygulama alanlarıyla tanıştırmayı ve lisans düzeyinde uygulama becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Müfredatımız da psikoloji lisans eğitiminin asgari standartlarını yerine getirecek şekilde hazırlanmaktadır. Müfredat programlarımız; klinik psikoloji, deneysel psikoloji, sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi gibi anabilim dallarına ilişkin dersler olacak şekilde oluşturulmaktadır.

ÇAP Yapılabilecek Anadal Programları

Psikoloji anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Psikoloji anadal programından Meslek Yüksekokulu Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;


Kontenjan Ve Puan Tablosu