Bölüm Hakkında

Üretimin diğer aşamalarının yanı sıra bu çağın gereklerinden biri de yöneticilik olmuştur. Ekonomik alanda yaşanan gelişim ve değişim, şirketlerin yönetiminin tümüyle değişmesine sebep olmuştur. Üst düzey yönetimdeki değişim ve gelişim, tüm kademelerdeki yöneticilik anlayışını değiştirdi. Bu sebeple sözü edilen yeni anlayışın ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli işgücü ihtiyacı ortaya çıkmıştır. İşletme Yönetimi Programı, bir işletmede ortaya çıkabilecek her türlü sorunla mücadele edebilecek bilgi ve donanıma sahip; iş süreçlerinin iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirip, organizasyonları başarıyla yönetebilecek işletmeciler yerleştirir.

Çalışma Olanakları

Nişantaşı Üniversitesi İşletme Yönetimi ön lisans programından mezun olan öğrenciler, işletmelerde orta düzey yöneticilik ya da yönetici yardımcılığı pozisyonlarında görev alabilir, iş yaşamında karşılaşılabilecek tüm örgütsel sorunların üstesinden gelebilir; iş sürecini planlayıp, kaynakların verimli ve en doğru şekilde kullanımını gerçekleştirebilirler. İşletme Yönetimi programı mezunlarının çalışma alanları oldukça geniştir. Sanayi sektörünün yanı sıra bankacılık, turizm, denetim, danışmanlık, sigorta, dış ticaret ve lojistik gibi çok çeşitli sektörlerde ve çeşitli departmanlarda iş bulma olanağına sahiptir. Mezunlar, özel söktürün yanı sıra çeşitli kamu kuruluşlarında da çalışma olanağı bulabilirler.

Dersler Hakkında

İşletme Yönetimi programı öğrencilerine ilk yarıyılında genel ekonomi, işletme, genel muhasebe ve ticari matematik gibi temel teorik dersler verilmektedir. Eğitimin kalan üç yarıyılında ise iş süreçleri bir bütün olarak ele alınıp; finansal yönetim, pazarlama araştırmaları, yönetim ve organizasyon, insan kaynakları yönetimi, toplam kalite yönetimi, üretim yönetimi ve uluslararası pazarlama eksenli dersler sunulmaktadır. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası alanlardaki son yenilikler ve gelişmeler incelenmekte, öğrencilerin edinmiş oldukları temel bilgiler örneklerde pekiştirilmektedir. Bu alanlarla ilgili teorik derslerin yanında uygulamalı eğitime ağırlık verilmekte, proje ve stajlar teşvik edilmektedir.

ÇAP Yapılabilecek Anadal Programları

İşletme Yönetimi anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Ücret ve Kontenjan Tablosu

Program Kodu Program Puan Türü Kontenjan Puan Başarı Sıralaması Ücreti ₺ Tercih Bursu ₺
204550169 İşletme Yönetimi (Burslu) TYT 3 278,51587 560000 - -
204552217 İşletme Yönetimi (%75 İndirimli) TYT 27 212,68984 1382000 11.880 8.910
204550187 İşletme Yönetimi (İÖ) (Burslu) TYT 2 268,25258 656000 - -
204552226 İşletme Yönetimi (İÖ) (%75 İndirimli) TYT 18 197,93176 1603000 11.880 8.910