Bölüm Hakkında

Fizik tedavi sürekli gelişen ve teknolojik gelişmeyle kendini yenileyen bir sektör olduğundan bu alandaki kalifiye eleman ihtiyacı giderek artmaktadır. Doğuştan veya sonradan kazanılmış engele sahip birey sayısının giderek artışı rehabilitasyon alanında fizyoterapiste yardımcı olacak kalifiye elemana ihtiyacı da artmıştır. Bu bakış açısıyla günümüzde dünyada fizyoterapi ön lisans programları giderek artmaktadır. Program eğitim süreci boyunca yeniliklere ve çağın gereklerine entegre bir şekilde hareket etmektedir. Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu’ nda var olan donanımlar ve gelişen teknolojiye uygun olarak alınan diğer ekipmanlarla eğitim kalitesi desteklenmektedir.Fizyoterapi Programı’ nın amacı; iki yıllık ön lisans eğitim sürecinde devlet hastaneleri, özel hastaneler, üniversite hastaneleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon klinikleri ve özel dal merkezlerinde eksikliği yoğun olarak hissedilen çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış, araştırma, sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişime sahip, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen, insan sağlığına ve etik değerlere önem veren fizyoterapi teknikeri yetiştirmektir.

Çalışma Olanakları

Üniversitemiz, program açma sürecini başlatmadan önce programda eğitimlerini sürdürecek öğrencilerin staj ve iş bulma konularının hızlı ve sürdürülebilir bir şekilde çözülmesini sağlamak için ilgili sektörde faaliyet gösteren önemli temsilcilerle görüşmeler yapmaktadır. Bu doğrultuda söz konusu programda yer alan uygulama derslerinin de sektör temsilcilerinin desteğiyle ilerlemesini sağlamak adına eğitim işbirliğine gitmektedir. Bu işbirliği, program öğrencilerine önemli derecede avantaj sağlamaktadır.Bu bölümden mezun olacak öğrencilerin istihdam alanları şunlardır: Mezunlar, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel yataklı / yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarında ve rehabilitasyon merkezleri, üniversitelere bağlı yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşları, fizik tedavi ve rehabilitasyon klinikleri ve özel dal merkezleri, huzur evleri, kaplıca-kür merkezleri, sağlık turizmine yönelik oteller.

Dersler Hakkında

Fizyoterapi programı müfredatı, çalışma hayatının her kademesinde kullanılabilecek bilgilerin yer aldığı derslerle oluşturulmuştur. Fizik tedavide temel ölçme ve değerlendirme, ortez-protez ve rehabilitasyonu, masaj, kinezyoloji programın belli başlı dersleridir.

ÇAP Yapılabilecek Anadal Programları

Fizyoterapi anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Ücret ve Kontenjan Tablosu

Program Kodu Program Puan Türü Kontenjan Puan Başarı Sıralaması Ücreti ₺ Tercih Bursu ₺
204551025 Fizyoterapi (Burslu) TYT 6 310,55693 339000 - -
204552095 Fizyoterapi (%75 İndirimli) TYT 36 253,48069 818000 14580 10935
204552102 Fizyoterapi (%50 İndirimli) TYT 14 225,85052 1186000 29160 14580
204551307 Fizyoterapi (İÖ) (Burslu) TYT 6 300,87402 394000 - -
204552111 Fizyoterapi (İÖ) (%75 İndirimli) TYT 36 238,35741 1010000 14580 10935
204552129 Fizyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 14 221,03781 1258000 29160 14580