Elektrik

Bölüm Hakkında

Elektrik programı, sınai faaliyetlerin de gelişmesine bağlı olarak sürekli değişim ve gelişim gösteren temel teknik alanlarından biridir. Yeni teknolojilere paralel olarak üretim süreçlerinde yeni ekipmanların, cihazların ve aksamların geliştirilmesi ve ağır sanayi eksenli proseslere adapte edilmesi bu temel teknik bilime olan ihtiyacı ortaya koymaktadır. Söz konusu ihtiyaçlara yönelik insan kaynağı yetiştirilmesi programın amacını oluşturmaktadır. Programımız, teknik konularda yeterli alt yapıya sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, sorunları tanımlayabilen, mesleki plan ve projeleri gerçekleştiren ve çözüm önerileri geliştirebilen teknikerler yetiştirme hedefini taşımaktadır.

Çalışma Olanakları

Elektrik programı mezunları devlet demir yolları, raylı sistemler, üretim şirketleri, maden işletmeleri, doğalgaz sektörü, ısıtma-soğutma, iklimlendirme-havalandırma, tesisat, enerji sektörü gibi çok çeşitli ve üretken sektörlerde iş bulabilme olanağına sahiptirler.