Ekonomi ve Finans

Bölüm Hakkında

Ekonomi ve Finans bilimleri arasındaki ilişkileri daha da ayrılmaz bir duruma getirmiş ve bu alanlarda yetişmiş insan gücüne olan ihtiyacı artırmıştır. Eğitim programının ana hedefi, Ekonomi ve Finans alanında temel bilgiler vererek öğrencilerin bu bilgileri gerçek yaşama uygulayabilmelerini sağlamak, onların analitik yeteneklerini geliştirmek ve kalkınan bir ülke olarak Türkiye'nin ekonomik ve finansal sorunlarını çözebilecek becerilerle donatılmış elemanlar yetiştirmektir

Çalışma Alanları

Mezunlar için çok geniş bir çalışma alanları yelpazesi bulunmaktadır. Bunlar arasında imalât sanayi, ticaret, taşımacılık, turizm, iletişim alanındaki yerli ve yabancı işletmeler, bankalar, sigorta şirketleri, sermaye piyasası kuruluşları, aracı kurumlar, araştırma kuruluşları ve kamu kuruluşları sayılabilir.

Dersler Hakkında

Ekonomi ve Finans Bölümü'nde ilk dört yarıyılda Ekonomik Analiz, İşletme Finansı, Matematik, İstatistik, Bilgisayar ve Muhasebe gibi temel dersler okutulmakta, sonraki yıllarda ise Uluslararası İktisat, Kalkınma Ekonomisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Uluslararası Finans, Yatırım Analizleri, Gayrimenkul Finansmanı ve Portföy Yönetimi ve Bankacılık gibi zorunlu ve seçimlik derslere yer verilmektedir. Bölümce seçimlik dersler, küresel anlamda Ekonomi ve Finans dallarını ilgilendiren güncel konuları içermektedir. Bu kapsamda, ulusal ve uluslararası alanlardaki son yenilikler ve gelişmeler incelenmekte, öğrencilerin edinmiş oldukları temel bilgiler örneklerde pekiştirilmektedir. Bu alanlarla ilgili teorik derslerin yanında uygulamalı eğitime ağırlık verilmekte, proje ve stajlar teşvik edilmektedir.

ÇAP Yapılabilecek Anadal Programları

Ekonomi ve Finans anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Ekonomi ve Finans anadal programından Meslek Yüksekokulu Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

YANDAL Yapılabilecek Anadal Programları

Ekonomi ve Finans anadal programından Yandal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Ücret ve Kontenjan Tablosu

Program Kodu Program Puan Türü Kontenjan Puan Başarı Sıralaması Ücreti ₺ Tercih Bursu ₺
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans (Burslu) EA 3 290,60778 222000 - -
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans (%75 İndirimli) EA 27 - - 16.065 12.048