Aday Nişantaşı
Resmi web sitemize gitmek için tıklayınız!

Nişantaşı Üniversitesi Ek Yerleştirme Kontenjanları

Bölümlerimize ait ek yerleştirme kontenjan bilgilerini görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ...

Nişantaşı Üniversitesi olarak eğitimlerimizi yüzde 30’unu teorik, yüzde 70’ini pratik olacak şekilde veriyoruz. Teorik bilgiyi staj olanaklarıyla beraber uygulatmayı öğretiyor, yaşamda karşılığını bulan bir eğitim sistemini benimsiyoruz. Fakültelerimize yeni bir bölüm eklemeden önce yükseköğretim kurumlarındaki doluluk oranlarının ve insan kaynakları şirketlerinde hangi sektörde nasıl bir kaynağa ihtiyaç olduğunun araştırmasını yapıyor ve o bölümümüz için çözüm ortakları buluyoruz. Bu izlediğimiz yolda her şey, öğrencinin kendi geleceğinden ve bizim verdiğimiz eğitimin karşılığını bulduğundan emin olmamız için.

 

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TEKSTİL VE MODA TASARIMI TEZLİ / TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAM

Uluslararası eksende bazı ülkeler emek yoğun, bazı ülkeler ise sermaye yoğun bir şekilde ticari faaliyetlerini sürdürürler. Türkiye, emek yönünden zengin bir ülke olması nedeniyle; emek yoğun endüstrilerde önemli boyutlarda rekabet gücü sağlayabilmektedir. Bu endüstrilerden biri de tekstil endüstrisidir. Tekstil endüstrisi,
ev tekstili, hazır giyim, otomotiv tekstili, ayakkabı tekstili gibi birçok alt segmentte hizmet vermektedir. Moda Tasarımı Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin dinamik bir yapı sergileyen moda tasarımı çevresinde, yaratıcı düşüncelerini hayata geçirmelerini sağlayacak giyim ve sanat bilgilerinin modern, sosyal, kültürel ve iktisadi algıyı bütünleyecek eğitim ve uygulamalar ile üst düzeyde gelişmesini sağlamaktadır. Tekstil ve Moda Tasarımı Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na kabul edilen öğrencilerin yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olabilmeleri için ilk iki yarıyılda toplam 30 kredilik 10 adet dersi başarıyla geçmeleri gerekir. Buna ek olarak öğrenciler üçüncü yarıyılda alacakları bitirme projelerinden başarılı oldukları takdirde öğrenimlerini tamamlarlar. Programın normal süresi 3 yarıyıldır. Tekstil ve Moda Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı’na kabul edilen öğrencilerin yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olabilmeleri için ilk iki yarıyılda toplam 24 kredilik 8 adet dersi başarıyla geçmeleri gerekir. Buna ek olarak öğrenciler üçüncü ve dördüncü yarıyılda seminer ve yüksek lisans tezlerinden başarılı oldukları takdirde öğrenimlerini tamamlarlar. Programın normal süresi 4 yarıyıldır.

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA VE DENETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Globalleşme çerçevesinde finansal bilgi sisteminde ortaya çıkan ortak finansal dil ihtiyacı ve beraberinde bu ihtiyacı karşılayabilmek bağlamında uluslararası finansal raporlama ve denetime yönelik standartlar belirlenmiş, belirlenen bu standartların ülkeler tarafından benimsenmesi teşvik edilerek muhasebe kayıtlarının tutulması ve finansal raporların düzenlenmesinde önemli ölçüde birlik sağlanmıştır. Sağlanan bu birlikle kurumsallaşma ve denetim önem kazanmıştır. Söz konusu global gelişmeler ışığında Türkiye’de de yeni Türk Ticaret Kanunu ile firmalar kurumsallaşmış, yönetim fonksiyonları ayrıştırılarak muhasebenin yasal sorumluluklarını yerine getirme fonksiyonuna ek olarak iç ve dış paydaşlara bilgi sağlama işlevi öne çıkmıştır. Bu programın amacı öğrencileri akademik donanıma sahip, uluslararası finansal raporlama ve denetim alanında uzmanlaşmış hale getirmektir. Uluslararası Finansal Raporlama ve Denetim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na kabul edilen öğrencilerin yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olabilmeleri için ilk iki yarıyılda toplam 30 kredilik 10 adet dersi başarıyla geçmeleri gerekir. Buna ek olarak öğrenciler üçüncü yarıyılda alacakları bitirme projelerinden başarılı oldukları takdirde öğrenimlerini tamamlarlar. Programın normal süresi 3 yarıyıldır.

İŞLETME YÖNETİMİ TEZLİ / TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nın temel amacı, değişik lisans programlarından mezun olan yetkin öğrencileri, ulusal ve uluslararası eksende başarılı kariyer hedeflerine ulaştırmaktır. Ayrıca, küreselleşme ile birlikte rekabetin global ölçekte yoğunlaşma gösterdiği ve geleneksel yönetim anlayışlarının terk edildiği günümüzde, kendini yenilemeyi bilen, girişimci, dinamik ve analitik düşünce becerisine sahip yöneticiler yetiştirerek, bu kişileri iş hayatının her kademesine hazır hale getirmektir. İşletme Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na kabul edilen öğrencilerin yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olabilmeleri için ilk iki yarıyılda toplam 30 kredilik 10 adet dersi başarıyla geçmeleri gerekir. Buna ek olarak öğrenciler üçüncü yarıyılda alacakları bitirme projelerinden başarılı oldukları takdirde öğrenimlerini tamamlarlar. Programın normal süresi 3 yarıyıldır. İşletme Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı’na kabul edilen öğrencilerin yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olabilmeleri için ilk iki yarıyılda toplam 24 kredilik 8 adet dersi başarıyla geçmeleri gerekir. Buna ek olarak öğrenciler üçüncü ve dördüncü yarıyılda seminer ve yüksek lisans tezlerinden başarılı oldukları takdirde öğrenimlerini tamamlarlar. Programın normal süresi 4 yarıyıldır.

PSİKOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Psikoloji, bireylerin davranışlarını, zihinsel süreçlerini ve duygu eksenli yaşamlarını bilimsel yöntemler yardımıyla açıklamaya ve değerlendirmeye yönelik olarak gelişim gösteren temel bir bilim dalıdır. Günümüzde psikoloji bilimi; sanayi, eğitim, sağlık, güvenlik, sanat, bilişim gibi birçok disiplinde geniş bir uygulama ve kullanım alanına sahiptir. Programın amacı, psikolojinin çok sayıda farklı alanlarında öğrencilere yeni bilgiler kazandırmak, öğrenilenlerin uygulama ile pekiştirilmesini sağlamak, kritik ve yaratıcı düşünmeyi, algılama becerisini geliştirmek, deneysel çalışma ve alan araştırması yapabilme tekniklerini öğretmek, bilimsel verileri toplayıp analiz edebilme yeteneğini kazandırmaktır. Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı’na kabul edilen öğrencilerin yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olabilmeleri için ilk iki yarıyılda toplam 24 kredilik 8 adet dersi başarıyla geçmeleri gerekir. Buna ek olarak öğrenciler üçüncü ve dördüncü yarıyılda seminer ve yüksek lisans tezlerinden başarılı oldukları takdirde öğrenimlerini tamamlarlar. Programın normal süresi 4 yarıyıldır.

İŞLETME YÖNETİMİ DOKTORA PROGRAMI

İşletme Yönetimi Doktora programı işletme anabilim dalı altında geniş bir yelpazede yüksek lisans eğitimi almış adaylara ve açık şartlarla belirlenmiş çerçeveler içerisinde lisans mezunlarına bütünleşik formatla açıktır. Programın temel amacı İşletme Yönetimi alanında bilimsel çalışmalar gerçekleştirecek ulusal ve uluslararası alanda literatüre katkıda bulunacak kaliteli bilimsel araştırmalar yapabilecek akademisyenler yetiştirmektir. İşletme Yönetimi Doktora Programı’na yüksek lisans mezuniyeti sonrasında kabul edilen öğrencilerin eğitimlerini tamamlayarak mezun olabilmeleri için toplam 24 kredilik 8 adet dersi başarıyla geçmeleri, seminer dersi ve yeterlilik sınavından başarılı olmaları ve doktora tezini tamamlamaları gerekmektedir. Programın normal süresi 8 yarıyıldır.

ULUSLARARASI EĞİTİM

Nişantaşı Üniversitesi olarak uluslararası bağlantılar ve anlaşmalarla öğrencilerimize global bir dünya üniversitesinde öğrenim görme şansı sunuyoruz.

Erasmus+ Üniversite Beyannamesi almaya hak kazandığımız 2013 yılından itibaren Avrupa’nın birçok ülkesinden öğrenciye, akademik ve idari personele Erasmus+ programları kapsamında ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. İki yıl gibi kısa bir zamanda Avrupa’da 90’dan fazla üniversite ile anlaşma sağlayan ve genç yaşında uluslararası bir üniversite olarak öğrencilerimize yurtdışı hayallerini gerçekleştirme konusunda önemli fırsatlar sunuyoruz.

Anlaşma sayısının artmasıyla her yıl daha çok öğrencinin Erasmus+ programlarından faydalanmasının önünü açıyor ve öğrencilerimize anlaşmalı üniversitelerde bir dönemden bir yıla kadar öğrenim görme şansı sunuyoruz.

Öğrencilerimize sağladığımız uluslararası imkânlar sayesinde dünya üniversitesi olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor, uluslararası değişim programlarında ve ikili anlaşmalarda lider olma hedefini kararlılıkla sürdürüyoruz.