Bölüm Hakkında

Sağlık sektörü sürdürülebilir bir istihdam kaynağı yapısının olduğu alanların başında gelmektedir. Bu çerçevede ameliyathane hizmetleri, istihdam olanaklarının geniş olduğu alanlar arasındadır. Ameliyathane hizmetleri programından mezun olan öğrenciler, kamu ve özel sektörde yer alan sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde bulunan ameliyathanelerde “Ameliyathane Teknikeri” olarak çalışabilmektedirler.

Çalışma Olanakları

Öğrencilerimiz, programda yer alan mesleki uygulama ve stajların tümünü tamamlayarak Ameliyathane Teknikeri unvanı ile mezun olmaktadırlar. Mezunlar; üniversite ve devlet hastaneleri ile özel hastaneler, tıp merkezleri, dal merkezleri ve doğum evleri gibi ameliyathanenin yer aldığı tüm sağlık kuruluşlarında çalışabilmektedirler.

Dersler Hakkında

Ameliyathane hizmetleri programı müfredatı, çalışma hayatının her kademesinde kullanılabilecek bilgilerin yer aldığı derslerle oluşturulmuştur. Anatomi, fizyoloji, tıbbi terminoloji, temel ameliyathane hizmetleri, cerrahi hastalıklar, anestezi, ameliyathane teknolojisi, ameliyathane uygulamaları ve anestezi uygulamaları, programın belli başlı dersleridir. Bu derslerin yanında spesifik konuları kapsayan çok sayıda seçmeli ders de öğrencilere sunulmaktadır.

ÇAP Yapılabilecek Anadal Programları

Ameliyathane Hizmetleri anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Ücret ve Kontenjan Tablosu

Program Kodu Program Puan Türü Kontenjan Puan Başarı Sıralaması Ücreti ₺ Tercih Bursu ₺
204551158 Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) TYT 6 295,56009 429000 - -
204551855 Ameliyathane Hizmetleri (%75 İndirimli) TYT 36 238,52803 1008000 14580 10935
204551864 Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) TYT 14 217,72618 1307000 29160 14580
204553136 Ameliyathane Hizmetleri (İngilizce) (Burslu) TYT 4 291,07637 460000 - -
204553145 Ameliyathane Hizmetleri (İngilizce) (%75 İndirimli) TYT 38 198,79632 1591000 14580 10935
204551228 Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) TYT 6 279,48153 552000 - -
204551873 Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%75 İndirimli) TYT 36 219,24687 1285000 14580 10935
204551882 Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 14 205,64436 1489000 29160 14580