Resmi web sitemize gitmek için tıklayınız!

Kütüphane

KÜTÜPHANE

Öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladığımız kütüphanemizde binlerce basılı kaynak ve dijital olarak ulaşılabilen sayısız materyal bulunuyor. Öğrenci ve akademisyenlerimizin, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek için ihtiyaç duyduğu tüm bilgi ve belgeye kütüphanemizden ulaşabilmeleri sağlayabiliyor. Kütüphanemiz uluslararası kütüphanecilik standartlarına uygun olarak işleyişini gerçekleştirmekte ve hizmet veriyor. Yordam Kütüphane Bilgi Belge Otomasyon Programı kullanılan kütüphanede, kaynaklar Library of Congress Classification sistemine göre düzenlenmektedir. Üniversite Kütüphanemiz, Anadolu Üniversitesi Kütüphaneler Konsorsiyum’u (ANKOS) üyesidir.

Üniversitemiz idari ve akademik kadrosu ile öğrenciler kütüphanemizin üyesi olarak, kütüphane yönergesi doğrultusunda sağlanan tüm hizmetlerden yararlanma imkânına sahiptir. 24 saat kullanılabilen çalışma-okuma salonları da bulunan kütüphanemizde psikolojiden tarihe, siyasetten felsefeye, sanattan edebiyata, yabancı dil kitaplarından e-kütüphane kaynakları ve multimedya koleksiyonumuza kadar çeşitli alanlarda birçok bilgiye rahat, konforlu ve güvenli bir ortamda ulaşılabilir.

Kütüphanemizden yararlanmak isteyen dış kullanıcılar, kütüphane yönetiminden gerekli izinleri alarak kütüphanemizde bulunan kaynaklardan yararlanabilir, araştırmalarını yapabilir.